Atmintinė

Prieš atvykstant poilsiauti ar pramogauti į mūsų sodybą, prašome susipažinti su tvarkos taisyklėmis.
Vidaus tvarkos taisyklės:
Atvykimo-išvykimo laikas – sutartinis (būtina suderinti su sodybos šeimininkais). 

Svečiai privalo: 
atvykę į sodybą, sumokėti pilną sutartą nuomos kainą ir simbolinį užstatą 150 eur kuris yra grąžinamas.
Svečiams neišbuvus numatyto (sutarto) nuomos laiko, šeimininkas neprivalo grąžinti mokesčio už neišbūtą laiką; 
susipažinti su saugaus elgesio, priešgaisrinės saugos bei vidaus tvarkos taisyklėmis; 
užsisakius papildomas mokamas sodybos paslaugas, už jas iš karto sumokėti; 
prieš išvykstant iš sodybos, dalyvauti atiduodant išsinuomotas patalpas bei materialines vertybes sodybos šeimininkui.
tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų bei radijo ar televizijos aparatūros; 
rūkyti tik tam skirtose vietose ir nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas; 
malkas dėti tik tam skirtose vietose, toliau nuo atviros ugnies; 
kūrenant pirtį nepalikti be priežiūros vaikų bei neleisti vaikams žaisti arti ugnies. 

Draudžiama: 
patalpose rūkyti; 
be šeimininko leidimo atsivežti ir laikyti sodyboje šunis bei kitus gyvūnus;

Kita:

Laikytis priešgaisrinių ir saugaus elgesio taisyklių.
Sodybos teritorijoje ugnį kurti galima tik tam įrengtoje laužavietėje ir lauko šašlykinėje. Nepalikti ugnies be priežiūros, ją užgesinti paliekant laužavietę. 
Vaikams maudytis, irstytis valtimi, žvejoti galima tik kartu su suaugusiaisiais. 
Sportinius įrenginius naudoti tik pagal paskirtį. 
Svečiai visiškai materialiai atsako už sugadintą ar sunaikintą sodyboje ir jos teritorijoje esantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą (už padarytą materialinę žalą klientas atsako LR įstatymų nustatyta tvarka). 
Svečiui ar jo vaikams susižalojus pačiam arba sužalojus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant saugaus elgesio, priešgaisrines ir vidaus tvarkos taisykles, paslaugos teikėjas už tai neatsako. 
Už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti namo viduje, kieme, pirtyje ar maudantis vandens telkinyje yra atsakingi patys poilsiautojai. 
Už nelaimingus atsitikimus, įvykusius dėl alkoholio, atsako pats svečias. 
Tėvai, arba prižiūrintys asmenys privalo užtikrinti vaikų saugumą.
Pagrindinis užsakovas įsipareigoja supažindinti dalyvaujančius asmenis su priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklėmis ir visiškai atsako už atostogaujančios grupės saugumą. 

« Atgal  Į viršų Į viršų